DEPUTETËT

 

 

 

 

 

Bllagica Llasovska

 

Anëtare e VMRO-DMPNE-së. E lindur më 8.3.1970 në Shtip. Maqedonase.  Profesorеshë e diplomuar në arsimin parashkollor, UGD Shtip. Magjistër i menaxhmentit në arsim dhe politikë arsimore. 

 

Aktivitetet në Kuvend: 

  • Komisioni Juridik-Ligjvënës, anëtare 
  • Komisioni për Politikë të Jashtme, zëvendësanëtarе
  • Komisioni për Arsim, Shkencë dhe Sport, zëvendësanëtare 
  • Komisioni për Pune dhe Politike Sociale, zëvendësanëtare 
  • Komisioni për Mundësi të Barabarta i Femrave dhe Meshkujve, zëvendësanëtare
  • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për Bashkëpunim me Parlamentin e Shtetit të Izraelit, anëtare
  • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për Bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Mongolisë, anëtar 
  • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për Bashkëpunim me Parlamentin e Mbretërisë së Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe Irlandës Veriore, anëtare
Click