DEPUTETËT

 

 

 

 

 

Ejup Rustemi 

 

Anëtar i BDI-së. I lindur më 24.9.1968 në Tetovë. Shqiptar. Magjistër.

 

Aktivitetet në Kuvend: 

 • Komiteti për Marrëdhënie ndërmjet Bashkësive, kryetar 
 • Këshilli i Kanalit të Kuvendit, anëtar 
 • Komisioni Anketues për Skandalin me Përgjimet, anëtar 
 • Komisioni për vlerësim të bazueshmërisë së propozimit për ngritje të procedurës për përcaktimin e përgjegjësisë së Presidentit të Republikës së Maqedonisë, anëtar 
 • Komisioni për Transport, Lidhje dhe Ekologji, zëvendësanëtar
 • Komisioni për Arsim, Shkencë dhe Sport, anëtar 
 • Komisioni për Mbikëqyrje të Zbatimit te Masave për Ndjekje te Komunikimeve nga Ministria e Punëve të Brendshme dhe nga Ministria e Mbrojtjes, zëvendësanëtar 
 • Komisioni për Çështje Ekonomike, zëvendësanëtar 
 • Komisioni për Punë dhe Politike sociale, zëvendësanëtar 
 • Grupi Parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për Bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Mongolisë, kryetar 
 • Grupi Parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për Bashkëpunim me Parlamentin e Austrisë, anëtar 
 • Grupi Parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për Bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Islandës dhe Mbretërisë Norvegjeze, anëtar  
Click