DEPUTETËT

 

 

 

 

 

Gazmend Aliji        


Anëtar i PDSH-së. I lindur më 9.5.1965 në Gostivar. Shqiptar. Magjistër. 


Aktivitetet në Kuvend

 • Këshilli Buxhetor i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, anëtar
 • Këshilli i Kanalit të Kuvendit, zëvendësanëtar 
 • Komisioni për vlerësim të bazueshmërisë së propozimit për ngritje të procedurës për përcaktimin e përgjegjësisë së Presidentit të Republikës së Maqedonisë, anëtar 
 • Komisioni për Çështje Ekonomike, anëtar 
 • Komisioni për Transport, Lidhje dhe Ekologji, zëvendësanëtar
 • Komisioni për Punë dhe Politikë sociale, anëtar 
 • Komisioni për Bujqësi, Pylltari dhe ekonomi të ujërave, zëvendësanëtar 
 • Komisioni për Arsim, Shkencë dhe Sport, zëvendësanëtar 
 • Komisioni për Shëndetësi, zëvendësanëtar 
 • Komisioni për Vetëqeverisje Lokale, zëvendësanëtar 
 • Komisioni për Mundësi të Barabarta të Femrave dhe Meshkujve, zëvendësanëtar 
 • Delegacioni në Dimensionin Parlamentar të Iniciativës së Evropës Qendrore (DP i IEQ), zëvendësanëtar 
 • Grupi Parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për Bashkëpunim me Parlamentin e Turqisë, anëtar 
 • Grupi Parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për Bashkëpunim me Parlamentin e Kroacisë, anëtar 
 • Grupi Parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për Bashkëpunim me Parlamentin e Malit të Zi, anëtar 
Click