DEPUTETËT

 

 

 

 

 

Sollza Gërçeva 

 

Deputete e pavarur. E lindur më 4.8.1954 në Shtip. Maqedonase. Doktor i shkencave kompjuterike, Universiteti "Shën Cirili dhe Metodi", FMN.  

 

Aktivitetet në Kuvend: 

  • Këshilli Nacional për Eurointegrime, anëtar 
  • Komisioni për Çështje Evropiane, anëtare
  • Komisioni për Mbikëqyrje të Zbatimit të Masave për Ndjekje të Komunikimeve nga Ministria e Punëve të Brendshme dhe nga Ministria e Mbrojtjes, anëtar   
  • Komisioni për Arsim, Shkence dhe Sport, anëtare 
  • Komisioni për Politikë të Jashtme, zëvendësanëtare
  • Komisioni për Punë dhe Politikë Sociale, zëvendësanëtare
  • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për Bashkëpunim me Parlamentin e Republikës Federative të Gjermanisë, anëtare 
  • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për Bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Sllovenisë, anëtare 
Click