DEPUTETËT

 

 

 

 

 

Talat Xhaferi

 

Anëtare e BDI-së. I lindur me 15.4.1962 në f.  Forinë, Gostivar.  Shqiptar. Magjistër i mbrojtjes, Fakulteti filozofik, Universiteti "Shën  Cirili dhe Metodi", Shkup.  

 

Aktivitetet në Kuvend: 

 • Komiteti për Marrëdhënie ndërmjet Bashkësive, anëtar
 • Këshilli Nacional për Eurointegrime, zëvendësanëtar
 • Komisioni Anketues për Skandalin me Përgjimet, anëtar
 • Komisioni për vlerësim të bazueshmërisë së propozimit për ngritje të procedurës për përcaktimin e përgjegjësisë së Presidentit të Republikës së Maqedonisë, anëtar 
 • Komisioni për Mbrojtje dhe Siguri, anëtar 
 • Komisioni për Mbikëqyrje të Zbatimit të Masave për Ndjekje të Komunikimeve nga Ministria e Punëve të Brendshme dhe nga Ministria e Mbrojtjes, anëtar 
 • Komisioni për Financim dhe Buxhet, anëtar 
 • Komisioni për Çështje Ekonomike, zëvendësanëtar 
 • Komisioni Juridik-Ligjvënës, zëvendësanëtar 
 • Komisioni për Çështje të Zgjedhjeve dhe Emërimeve, zëvendësanëtar • Delegacioni në Unionin Interparlamentar (UIP), anëtar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për Bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Kosovës, kryetar
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për Bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Kroacisë, anëtar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për Bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Kosovës, anëtar  
Click