Rafiz Aliti 

 

Anëtar i BDI-së. I lindur më 29.4.1959 në Radushë. Shqiptar. 

 

Aktivitetet në Kuvend: 

 • Komiteti për Marrëdhënie ndërmjet Bashkësive, anëtar 
 • Këshilli Buxhetor i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, kryetar
 • Këshilli i Kanalit të Kuvendit, zëvendësanëtar 
 • Komisioni për Çështje Kushtetuese, anëtar 
 • Komisioni për Sistem Politik dhe Marrëdhënie ndërmjet Bashkësive, anëtar 
 • Komisioni për Çështje te Zgjedhjeve dhe Emërimeve, zëvendësanëtar 
 • Komisioni për Mbikëqyrje të Punës se Drejtorisë për Siguri dhe Kundërzbulim dhe të Agjencisë për Zbulim, zëvendësanëtar 
 • Komisioni për Kulture, zëvendësanëtar 
 • Delegacioni në Asamblenë Parlamentare të Procesit për bashkëpunim me Evropën Juglindore (AP PBEJL), anëtar 
 • Grupi Parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për Bashkëpunim me Parlamentin Republikës Federative të Gjermanisë, kryetar 
 • Grupi Parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për Bashkëpunim me Parlamentin e Sllovenisë, anëtar 
Click