DEPUTETËT

 

 

 

 

 

 

Zeqir Ramçilloviq 

 

I lindur më 16.3.1975 në Konjare të poshtme. Boshnjak. Doktor Docent, Instituti i historisë nacionale. 

 

E-posta:z.ramcilovik@sobranie.mk

Click