SEKTORI PËR PUNË ADMINISTRATIVE 


Udhëheqës i Sektorit për punë administative

Ndihmësudhëheqës i Sektorit për punë administative

SEKSIONI PËR PUNË TË ZYRËS DHE ARKIVIT – ZYRA E PROTOKOLLIMIT

Udhëheqës i Seksionit për punë të zyrës dhe arkivit – Zyra e protokollimit

Ylber Imeri 

Këshilltar për punë të zyrës dhe arkivit

Violeta Umlenska

Bashkëpunëtor i ri për punë të zyrës dhe arkivit

Zual Isein

Referent i pavarur - arkiviste

Halime Sulimani

Referent i pavarur – dërgues i postës me mjet motorik

Referent – dërgues i postës  

Dejan Davidovski 

Korrier

Zllatica Dimitrievska 

Sabit Memishi 

Natasha Xhikovska

Hazir Severxhan

Zora Sabotkoska

Lençe Zikova

Svetllana Jovçeva

Liljana Tanaskovska

SEKSIONI PËR EKSPEDITIM TË MATERIALEVE DHE PUNËVE TË SEKRETARIT

Udhëheqës i Seksionit për ekspeditim të materialeve dhe punëve të sekretarit 

Irina Majinka  

Bashkëpunëtor i ri - ekspeditues

Kefser Sejdia

Lejla Stavileci

Referent i pavarur - ekspeditues

Referent i pavarur - sekretar teknik

Sonja Bogdanoska

Ollga Kiprovska

Fatima Rahmani

Biljana Neshovska

Margarita Madiq

Lençe Ivanovska

Andrijana Nikolovska

Rozeta Metodievska

Vesna Docevska

Referent i lartë - ekspeditues

Snezhana KolevaReferent - sekretar teknik

Janka Stojanoska

Punëtor për kryerjen e punëve ndihmëse në ekspeditim

Vesna Kiranxhiq

Daniela Atanasova

Kimet Salihi

SEKSIONI PËR DOKUMENTACION, ARKIV DIGJITAL TË PROCESIT LEGJISLATIV DHE MATERIALEVE STATISTIKORE

Udhëheqës i Seksionit për Dokumentacion, Arkiv Digjital të Procesit Legjislativ dhe Materialeve Statistikore

Këshilltar për dokumentacionin

Bashkëpunëtor i lartë për dokumentacion

Katerina Gjorgjeska

Bashkëpunëtor i lartë për arkivin digjital të procesit legjislativ dhe materialeve statistikore

Sanja Anastasova

Selime Baftiri

Bashkëpunëtor i ri për mbështetjen administrative të dokumentacionit, arkivit digjital të procesit legjislativ dhe materialeve statistikore

Florie Dardhishta

Daniela Ivanovska

Punëtor për kryerjen e punëve ndihmëse

Suzana Risteska

Violeta Gjorgieva

Manushaqe Demiri 


Click