Pratenichki sostav
 
LEGJISLATURA E DEPUTETËVE


KOMISIONI PËR EKONOMI POLITIKE DHE ZHVILLIM

Komisioni për financim dhe buxhet ka kryetar dhe dhjetë anëtarë nga radhët e deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë dhe katër anëtarë nga radhët  e punëtorëve shkencorë dhe profesionalë.

Komisioni i shqyrton çështjet që kanë të bëjnë me:

 • sistemin e financimit dhe sistemin e burimeve dhe llojeve të të hyrave të Republikës dhe të komunave;
 • tatimet, taksat, të ardhurat dhe të hyrat tjera publike të qytetarëve dhe personave juridikë;
 • Buxhetin e Republikës dhe llogarinë përmbyllëse për kryerjen e Buxhetit;
 • kompensimet, premitë,regreset dhe stimulimet;
 • koncesionet;
 • huat publike;
 • furnizimet publike;
 • dhënien e fletobligacioneve;
 • sistemin e sigurimit të pronave dhe të personave;
 • veprimtarinë e instrumenteve financiare dhe masave të sistemit monetar-kreditor dhe bankar;
 • ratifikimin e marrëveshjeve, të lidhura me organizatat financiare ndërkombëtare;
 • sistemin llogaritës, sistemin për pagesë dhe qarkullim e pagesave;
 • pagat dhe kompensimet tjera nga marrëdhëniet e punës së shfrytëzuesve të mjeteve nga Buxheti i Republikës;
 • shërbimet për kontroll financiar;
 • evidentimin dhe qarkullimin i patundshmërive;
 • të drejtat personale dhe të drejtat tjera pronësore;
 • intervenimet në ekonominë që sigurohen nga mjetet e Buxhetit të Republikës;
 • investimet që financohen nga mjetet e Buxhetit të Republikës;
 • lojërat e fatit; - mjetet e solidaritetit dhe
 • çështje tjera që kanë të bëjnë me financimin.

Kryetar:

BAJRAMI FADIL

Anëtarë:

QOSEV SLLOBODAN
TRAJKOV GORANÇO
GJORGJIEV ILIJA
GARÇEVSKI SLLOBODAN
FITI TAKI
JOVANOV NIKOLLA
ABDULLAI JONUZ
SULEJMANI RIZVAN

 
a

Na ndiqni në:

Ueb faqja e Kuvendi përdor biskotat (cookies).

Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit.