Pratenichki sostav
 
LEGJISLATURA E DEPUTETËVE


KOMISIONI PËR INTEGRIME EVROPIANE DHE EURO-ATLANTKIE

Komisioni për integrime evropiane dhe euro-atlantike përbëhet nga kryetari dhe  anëtarët. Kryetari i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë është kryetar i Komisionit. Anëtarë të komisionit janë: nënkryetarët e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, koor.

Komisioni i kryen punët si vijon:

  • i shqyrton çështjet që kanë të bëjnë me integrimet evropiane dhe euro-atlantike dhe kyçjen e Republikës së Maqedonisë në këto integrime;
  • siguron harmonizimin e qëndrimeve për aktivitetet e kuvendit në pikëpamje të çështjeve kryesore lidhur me proceset e integrimit në strukturat evropiane dhe euro-atlantike;
  • i vlerëson të aktivitetet e realizuara dhe inicion aktivitete të mëtutjeshme në lidhje me këto integrime;
  • ndërmerr aktivitete për harmonizimin e legjislacionit të Republikës së Maqedonisë me legjislacionin e Unionit Evropian dhe me aktet e organizatave ndërkombëtare anëtar i të cilit është Republika e Maqedonisë; 
  • siguron themelimin e qëndrimeve për veprimet ë përfaqësuesve të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në organizatat dhe institucionet ndërkombëtare lidhur me çështjet e integrimeve evropiane dhe euro-atlantike;
  • inicion shqyrtimin e çështjeve nga ana e trupave punues të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë dhe
  • kryen punë tjera lidhur me harmonizimin e aktiviteteve të kuvendit me proceset  e integrimeve evropiane dhe euro-atlantike.

Kryetar:

Andov Stojan   

Anëtarë:

   Stojanovski Tomisllav     
   Sulejmani Olloman     
   Mirçeski Zvonko 
   Halimi Iljaz   
   Kralevski Çedomir
   Popovski Nikolla
   Ziberi Naser
   Dika Zamir
   Danevski Sllobodan
   Jovanov Nikolla
   Ristovski Nenad
   Spanakov Risto
   Karangelevski Radomir
   Gligoroski Danillo
   Stojmenov Zllatko
   Stavrev Millan
   Qosev Sllobodan 

 
a

Na ndiqni në:

Ueb faqja e Kuvendi përdor biskotat (cookies).

Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit.