LIGJET ZGJEDHORE

 •  Ligji për njësitë zgjedhore për zgjedhje të deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë
 •  Ligji për zgjedhje të deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë

NJËSITË ZGJEDHORE

 •  Njësia zgjedhore 1
 •  Njësia zgjedhore 2
 •  Njësia zgjedhore 3
 •  Njësia zgjedhore 4
 •  Njësia zgjedhore 5 
 •  Njësia zgjedhore 6

LISTA E KANDIDATËVE TË PARAQITUR

 •  NJËSIA ZGJEDHORE NUMËR 1  
 •  NJËSIA ZGJEDHORE NUMËR 2
 •  NJËSIA ZGJEDHORE NUMËR 3
 •  NJËSIA ZGJEDHORE NUMËR 4
 •  NJËSIA ZGJEDHORE NUMËR 5
 •  NJËSIA ZGJEDHORE NUMËR 6

REZULTATET ZGJEDHORE

 • Rezultatet zgjedhore 2002

 

Click