Pratenichki sostav
 
LEGJISLATURA E DEPUTETËVE


5 korrik 2006

ZGJEDHJET 2006

• Kodi zgjedhor

REZULTATET ZGJEDHORE:

• Raport për zgjedhjet e mbajtura për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë në 2006
• Vendet e fituara për deputetë sipas parashtruesve të listës dhe sipas njësive zgjedhore
• Rezultatet përfundimtare nga votimi sipas komunave
• Rezultatet përfundimtare nga votimi sipas njësive zgjedhore
• Rezultatet përfundimtare nga votimi