Pratenichki sostav
 
LEGJISLATURA E DEPUTETËVE

DELEGACIONI I KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË NË ASAMBLENË PARLAMENTARE TË KËSHILLIT TË EVROPËS

Delegacioni në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës përbëhet nga shefi i delegacionit,  dy anëtarëve dhe tre zëvendës-anëtarëve të delegacionit. Anëtarët dhe zëvendës-anëtarët e akredituar të Delegacionit në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës i jep Kryetari i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, më së voni shtatë ditë para fillimit të mbledhjes së rregullt vjetore të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës.

 

Shef i delegacionitALEKSANDAR NIKOLOSKI
           
                   Anëtarë:  ERMIRA MEHMETI
                                     IGOR IVANOVSKI

Zëvendës-anëtarëZORAN PETRESKI
                                     ANDREJ ZHERNOVSKI
                                     FLORA KADRIU


Këshilli i Evropës është organizatë ndërqeveritare e formuar më 5 maj 1949 nga 10 shtete, ndërsa sot ka 47 anëtarë. Qëllimit themelore të Këshillit të Evropës janë:

  • mbrojtja e të drejtave të njeriut, demokracia pluraliste, mbisundimi i të drejtës;
  • përparimi i vetëdijes dhe inkurajimi i zhvillimit të identitetit kulturor të Evropës dhe llojllojshmëria;
  •  kërkimi i zgjidhjeve për problemet me të cilat ballafaqohet shoqëria evropiane (ksenofobia, jotoleranca, mbrojtja e mjedisit njerëzor, klonimi, sida, drogat dhe narkomania, krimi i organizuar dhe të ngjashme) dhe
  • ndihma në konsolidimin e stabilitetit demokratik në Evropë nëpërmjet ndryshimeve politike, legjislative dhe kushtetuese.

Kuvendi Parlamentar i Këshillit të Evropës është forum parlamentar i Këshillit të Evropës, ku debatohen problemet me të cilat ballafaqohet shoqëria evropiane dhe ka funksion këshilldhënës në marrëdhënie me Komitetin e Ministrave. Ai është Kuvendi më i vjetër parlamentar i krijuar në tokat evropiane. Aktiviteti është i fokusuar në çështjet rrjedhëse politike me rëndësi duke i kyçur problemet e shoqërisë moderne dhe aspektet politike ndërkombëtare. Me qëllim të dominimit të interesave evropiane e jo nacionale, Kuvendi ka pesë grupe politike: Grupi i partive popullore evropiane, Grupi socialist, Grupi demokratik i Evropës, Aleanca e liberalëve dhe demokratëve dhe Grupi i së majtës së bashkuar evropiane.

Zakonisht anëtarët grupohen në këto grupe partiake sipas përkatësisë së tyre partiake në vendet e veta, por disa anëtarë zgjedhin të mos jenë anëtarë të asnjë grupi politik. Kuvendi debaton katër herë në vit (janar, prill, qershor dhe shtator), në seanca publike të cilat zgjasin një javë pune, ndërsa zakonisht mban edhe një mini seancë pranverore në ndonjë nga vendet-anëtare.


 

 
a

Na ndiqni në:

Ueb faqja e Kuvendi përdor biskotat (cookies).

Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit.