NjoftimetE marte, 7 prill 2009, ora 10 00, Salla 3
 

KOMISIONI I PERHERSHEM ANKETUES PER MBROJTJEN E LIRIVE DHE TE DREJTAVE TE NJERIUT
 

Propozimi i rendit te dites:

 
1. Raporti vjetor per punen e Avokatit te Popullit per vitin 2008;

2. Te ndryshme.

Click