Njoftimet

E Marte, 7 prill 2009, ora 12 00, Salla 3
 

KOMISIONI PER CESHTJE EKONOMIKE
 

Propozim i rendit te dites:

 

1. Propozim-ligj per ndryshim dhe plotesim te Ligjit per koncesione dhe lloje tjera te partneritetit publik privat – Leximi i pare.
Click