Njoftimet

E marte, 7 prill 2009, ora 14 00, Salla 4
 

KOMISIONI PER FINANCIM DHE BUXHET
 

Propozimi i rendit te dites;

 

1.  Propozim-ligj per ndryshimin dhe plotesimin e Ligjit per kontributet nga sigurimi i obligueshem social – Leximi I;

2.  Statuti i Komisionit per letrat me vlere.
Click