NjoftimetE mërkurë, 30 dhjetor 2009, ora 10:00, Salla 3

KOMISIONI PËR FINANCIM DHE BUXHET

Propozimi i rendit të ditës:

1. Raport gjysëmvjetor i Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë për periudhën janar-qershor 2009;

2. Raport i Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë për sistemin bankar dhe supervizionit bankar në Republikën e Maqedonisë në periudhën e parë të vitit 2009.

3. Raport i Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë për menaxhimin dhe përdorimin e devizore në gjysëmvjetorin e parë të vitit 2009.

Click