NjoftimetE premte, 18 dhjetor 2009, ora 12:00, Salla 4

KOMISIONI PËR PUNË DHE POLITIKË SOCIALE

Propozimi i rendit të ditës:

1. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për invalidët civilë nga lufta, me procedurë të shkurtër.

 

Click