Njoftimet

E marte, 7 prill 2009, ora 11 00, Salla 4
 

KOMISIONI PER SHENDETESI
 

Propozimi i rendit te dites:

 
1. Propozim-ligj per ndryshimin dhe plotesimin e Ligjit per sigurim shendetesor - Leximi I.
Click