NjoftimetE hënë, 28 dhjetor 2009, ora 11: 00, Salla ,,Boris Trajkovski"

KOMISIONI PËR SHËNDETËSI

Propozimi i rendit të ditës:

1. Propozim-ligj për shëndet publik (leximi i parë).

Click