NjoftimetPas mbarimit të seancës së 85-të, vazhdon me punë

SEANCA E TETËDHJETË E KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

(e filluar më 16.11.2009) (vazhdimi i parë)                        

Rendi i ditës:

...

8. Propozim-ligj për ndryshimin e Ligjit për ujërat (leximi i parë);

Click