NjoftimetE hënë, 14 dhjetor 2009, ora 12:00, Salla 1

SEANCA E TETËDHJETEKATËR E KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

- Në këtë seancë Kuvendit të Republikës së Maqedonisë do t'i drejtohet zoti Heri Xhenkins, kryetar i Dhomën Përfaqësuese të Komonveltit të Australisë.

Click