NjoftimetE martë, 22 dhjetor 2009, ora 12:00, Salla 1

SEANCA E TETËDHJETEGJASHTË E KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

Propozimi i rendit të ditës:

1. Propozim i plotësuar i Buxhetit të Republikës së Maqedonisë për vitin 2010 (leximi i dytë).

 

Click