NjoftimetE martë, 14 dhjetor 2010, ora 12:00, Salla1

SEANCA E NJËQINDENJËZETEGJASHTË E KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

- Në seancë presidenti i Republikës së Maqedonisë, zotëri Gjorge Ivanov do të marr fjalën në Kuvend.

Click