NjoftimetE martë, 27 dhjetor 2011, ora 10:00, Salla "Boris Trajkovski"

KOMISIONI PËR ÇËSHTJE EVROPIANE

Propozim i rendit të ditës:

1. Informatë për aktivitete të realizuara të Programit Nacional për miratim të së drejtës së Unionit Evropian, revizioni 2011 për periudhën 1.7.2011 - 31.9.2011;

2. Informatë për aktivitete të realizuara të Programit Nacional për miratim të së drejtës së Unionit Evropian, revizioni 2011 për periudhën 1.4.2011 - 31.6.2011;

3. Informatë për aktivitete të realizuara të Programit Nacional për miratim të së drejtës së Unionit Evropian, revizioni 2011 për periudhën 1.1.2011 - 31.3.2011.   
 

Click