NjoftimetE enjte, 22 dhjetor 2011, ora 10:30, Salla 3

KOMISIONI PËR MBIKËQYRJE TË ZBATIMIT TË MASAVE PËR NDJEKJE TË KOMUNIKIMEVE NGA MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME DHE MINISTRIA E MBROJTJES

(e filluar më 16.12.2011)(vazhdim i dytë)

Rendi i ditës:

1. Informatë për zbatim të Ligjit për ndjekje të komunikimeve.

Click