NjoftimetE mërkurë, 13 korrik 2011, ora 11:00, Salla4

KOMISIONI PËR MBROJTJE DHE SIGURI

Propozimi i rendit të ditës:

1. Propozim-vendim për dërgimin e pjesëtarëve të Armatës së Republikës së Maqedonisë për pjesëmarrje në operacion paqësor në Afganistan në përbërje të Shkollës për Polici Ushtarake në kuadër të misionit të NATO-s për trajnim në Afganistan (MNT - A). 

Click