NjoftimetE enjte, 29 dhjetor 2011, ora 10:00, Salla 4

KOMISIONI PËR MUNDËSI TË BARABARTA TË FEMRAVE DHE MESHKUJVE

Propozim i rendit të ditës:

1. Nënshkrimi i Memorandumit për bashkëpunim me institucionet dhe organizatat për mbrojtje nga diskriminimi. 

Click