Njoftime


E enjte, 14 korrik 2011, ora 12:00, Salla "Boris Trajkovski"

KOMISIONI PËR TRANSPORT, LIDHJE DHE EKOLOGJI

Propozim i rendit të ditës:

1. Propozim-vendim për miratimin e Planit Financiar i Ndërmarrjes Publike Radio-Televizioni i Maqedonisë për aktivitete të rregullta dhe investuese të servisit televiziv programor përmes satelitit i dedikuar për mërgimtarët dhe qytetarët e Republikës së Maqedonisë të cilët jetojnë në Evropë dhe në kontinente tjera në gjuhën maqedonase dhe në gjuhën që e flasin së paku 20 % nga qytetarët e cila është e ndryshme nga gjuha maqedonase dhe nga gjuha e bashkësive tjera jo shumicë për vitin 2011;

2. Propozim-vendim për miratimin e Planit Financiar i Ndërmarrjes Publike Radio-Televizioni i Maqedonisë për aktivitete të rregullta dhe investuese të radio programeve të dedikuara për informimin e mërgimtarët dhe qytetarët e Republikës së Maqedonisë të cilët jetojnë në vendet fqinje, në Evropë dhe në kontinente tjera në gjuhën maqedonase dhe në gjuhën që e flasin së paku 20 % nga qytetarët e cila është e ndryshme nga gjuha maqedonase dhe nga gjuha e bashkësive tjera jo shumicë për vitin 2011; 

3. Propozim-vendim për miratimin e Planit Financiar të Ndërmarrjes Publike Radio Televizioni i Maqedonisë për aktivitete të rregullta dhe investuese i dedikuar për emetimin e aktiviteteve të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për vitin 2011; 

4. Propozim-vendim për miratimin e Planit Financiar të Ndërmarrjes Publike Radio-Televizioni i Maqedonisë për aktivitete të rregullta dhe investuese të radio servisit të programit përmes satelitit i dedikuar për mërgimtarët dhe qytetarët e Republikës së Maqedonisë të cilët jetojnë në Evropë dhe në kontinente tjera në gjuhën maqedonase dhe në gjuhën që e flasin së paku 20 % nga qytetarët e cila është e ndryshme nga gjuha maqedonase dhe nga gjuha e bashkësive tjera jo shumicë për vitin 2011; 

5. Propozim-vendim për miratimin e Planit Financiar të Radio Televizionit të Maqedonisë për aktivitete të rregullta dhe investuese të radio programeve të dedikuara për vendet fqinje dhe Evropë në gjuhë të huaj për vitin 2011;

6. Propozim-vendim për miratimin e Planit Financiar të Ndërmarrjes Publike Radio-Televizioni i Maqedonisë për aktivitete të rregullta dhe investuese të servisit  të dytë televiziv programor përmes satelitit i dedikuar për mërgimtarët dhe qytetarët e
Republikës së Maqedonisë të cilët jetojnë në Evropë dhe në kontinente tjera në gjuhën që e flasin së paku 20 % nga qytetarët e cila është e ndryshme nga gjuha maqedonase dhe nga gjuha e bashkësive tjera jo shumicë për vitin 2011; 

7. Raport për punë financiare të Ndërmarrjes Publike Radio Televizioni i Maqedonisë në vitin 2010; 

8. Plan financiar për punë të rregullt të Ndërmarrjes Publike Radio Televizioni i Maqedonisë për vitin 2011;

9.  Raport vjetor për punën e Këshillit për radiodifuzion për vitin 2010; 

10. Plan financiar vjetor i Këshillit për radiodifuzion për vitin 2011;

11. Raport financiar vjetor i Agjencisë për rregullimin e sektorit hekurudhor për vitin 2010;

12.  Raport për realizmin e programit vjetor për punë dhe zhvillim të Agjencisë për rregullimin e sektorit hekurudhor për vitin 2010;

13.  Propozim vendim për dhënie të pëlqimit të programit vjetor për punë dhe zhvillim të Agjencisë për rregullimin e sektorit hekurudhor për vitin 2011; 

14. Propozim vendim për dhënie të pëlqimit të planit vjetor financiar të Agjencisë për rregullimin e sektorit hekurudhor për vitin 2011; 

15. Raport financiar vjetor i Agjencisë për aviacion civil për periudhën prej 15 tetorit 2010 deri më 31 dhjetor 2010; 

16. Raport vjetor për punën e Agjencisë për Posta për vitin 2010;

17.  Raport vjetor për punë të Agjencisë për Komunikime Elektronike për vitin 2010;

Propozimi i rendit të ditës plotësohet me:

1. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për veprimtari radiodifuzive, me procedurë të shkurtuar;
I parashtruar nga deputetët: Vlladimir Gjorçev, Svetllana  Jakimovska, Sillvana Boneva, Aleksandar Nikolloski, Aleksandar Spasenovski, Kosana Nikoliq-Mazneva, Ilija Kitanovski dhe Amdi Bajram. 

 
a

Na ndiqni në:

Ueb faqja e Kuvendi përdor biskotat (cookies).

Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit.