NjoftimetE hënë, 11 korrik 2011, ora 14:00, Salla 4

KOMISIONI VERIFIKUES

Propozimi i rendit të ditës:

1. Raporti i Komisionit Shtetëror Zgjedhor për pranimin e pjesës së mbetur të mandatit për deputet në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë, në pajtim me nenin 153 të Kodit Zgjedhor.

Click