KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUTE premte, 21 janar 2011, Ora 11:00, Salla e Qeverisë

MBLEDHJA NR. 19 E KËSHILLIT NACIONAL PËR EUROINTEGRIME

Propozimi i rendit të ditës: 

1. Mendim për miratimin e të drejtës së Unionit Evropian gjatë vitit 2011;

2. Raport për punën e Këshillit Nacional për Eurointegrime për periudhën korrik – dhjetor 2010;

3. Plan i aktiviteteve të Këshillit Nacional për Eurointegrime për realizim gjatë vitit 2011. 

Propozimi i rendit të ditës plotësohet me: 

1. Program nacional për miratimin e të drejtës së UE-së - revizioni 2011.

a

Na ndiqni në:

Click