KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUTE martë, 25 janar 2011, ora 14:00, Salla 4

KOMISIONI JURIDIK-LIGJVËNËS

Propozimi i rendit të ditës:

1.  Shqyrtimi i Raportit të Komisionit për bujqësi, pylltari dhe ekonomi të ujërave për Propozim-ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për plehra (leximi i dytë);

2. Shqyrtimi i Raportit të Komisionit për bujqësi, pylltari dhe ekonomi të ujërave për Propozim-ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për prodhime për mbrojtjen e bimëve (leximi i dytë).

a

Na ndiqni në:

Click