KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUTE hënë, 4 prill 2011, ora 13:00, Salla 3

KOMISIONI PËR ARSIM, SHKENCË DHE SPORT

Propozimi i rendit të ditës:

1.  Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për sport– leximi II; 

2. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për arsimin fillor  – leximi II; 

3. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për arsimin e mesëm – leximi II; 

4. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për arsimin e lartë – leximi II; 

5. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për inspeksionin e arsimit – leximi II;  

6. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për arsimin e të rriturve – leximi II.

a

Na ndiqni në:

Click