KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUTE hënë, 17 janar 2011, ora 11:00, Salla 3

KOMISIONI PËR ARSIM, SHKENCË DHE SPORT

Propozimi i rendit të ditës:

1. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për arsimin e të rriturve (leximi i dytë);

2. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për arsim dhe trajnim profesional (leximi i dytë);

3. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për standardin e nxënësve (leximi i dytë);

4. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për themelimin e Agjencisë Nacionale për programe arsimore evropiane dhe mobilitet – (leximi i parë) .


 

a

Na ndiqni në:

Click