KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUTE premte, 21 janar 2011, ora 11:00, Salla "Boris Trajkovski"

KOMISIONI PËR BUJQËSI, PYLLTARI DHE EKONOMINË E UJËRAVE

Propozimi i rendit të ditës:

1. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për pyjet (leximi i parë); 

2. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për shëndetësinë veterinere (leximi i parë); 

3. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për shëndetin e bimëve (leximi i dytë); 

4. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për plehra (leximi i dytë); 

5. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për prodhime për mbrojtjen e bimëve (leximi i dytë).

a

Na ndiqni në:

Click