KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUTE premte, 14 janar 2011, ora 10:00, Salla "Boris Trajkovski"

KOMISIONI PËR ÇËSHTJE EKONOMIKE

(e filluar më 13.01.2011)(vazhdimi i parë)

Propozimi i rendit të ditës:

1. Propozim-ligj për energjetikë-(leximi i dytë);

2. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për tregti elektronike (leximi i dytë);    

3. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për taksë për qëndrim të përkohshëm (leximi i dytë);

4. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për veprimtari turistike (leximi i dytë);

5. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për sistem njësportel dhe për mbajtjen e regjistrit tregtar dhe regjistrit të personave  tjerë juridik (leximi i dytë);

6. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për mbrojtje juridike të shërbimeve të cilat bazohen në qasje të kushtëzuar , ose përfshinë qasje të kushtëzuar  (leximi i dytë);

7. Propozim-ligj për odat ekonomike (leximi i dytë);

8. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për pronësi industriale (leximi i parë);

9. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për sigurinë e produkteve (leximi i parë).  

a

Na ndiqni në:

Click