KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUTE mërkurë, 12 janar 2011, ora 11:00, Salla 3

KOMISIONI PËR ÇËSHTJE EVROPIANE

Propozimi i rendit të ditë:

1.  Propozim-ligj për ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe Qeverisë së Republikës së Sllovenisë për bashkëpunim në fushën e mbrojtjes nga fatkeqësi të tjera dhe natyrore ; 

2. Propozim-ligj për ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe Qeverisë së Republikës së Kroacisë për bashkëpunim në mbrojtjen nga katastrofat natyrore dhe teknike-teknologjike.

a

Na ndiqni në:

Click