KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUTE enjte, 20 janar 2011, ora 10:00, Salla 4

KOMISIONI PËR ÇËSHTJE EVROPIANE

Propozimi i rendit të ditës:

1. Program nacional për miratimin e të drejtës së Unionit Evropian – revizioni 2011;

2. Informatë për aktivitetet e realizuara nga Programi Nacional për miratimin e të drejtës së Unionit Evropian – revizioni 2010, për periudhën tetor-dhjetor 2010.

a

Na ndiqni në:

Click