KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUTE martë, 5 prill 2011, ora 16:00, Salla 4

KOMISIONI PËR ÇËSHTJE TË ZGJEDHJEVE DHE EMËRIMEVE

Propozimi i rendit të ditës:

1. Përcaktim i Propozim-kandidatëve për anëtarë të Këshillit të Radiotelevizionit Maqedonas ;

2. Përcaktim i Propozim-vendimit për emërimin e anëtarëve të Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit ;

3. Të ndryshme. 

a

Na ndiqni në:

Click