KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUTE enjte, 20 janar 2011, ora 12:00, Salla 3

KOMISIONI PËR FINANCIM DHE BUXHET

Propozimi i rendit të ditës:

1. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për kontabilitet të organizatave jofitimprurëse - leximi i dytë;

2. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për kryerjen e shërbimeve transfer i shpejtë i parave - leximi i dytë;

3. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për mbrojtjen e konsumatorëve gjatë marrëveshjeve për kredi konsumi - leximi i dytë;

4. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për taksa administrative - leximi i dytë;

a

Na ndiqni në:

Click