KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUTPas përfundimit të mbledhjes fillon  

KOMISIONI PËR FINANCIM DHE BUXHET – MBLEDHJA E 90-të

Propozimi i rendit të ditës:

1. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për akciza (leximi i parë);

2. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për byro të kredisë (leximi i parë);

3. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për kontabilitet për buxhetet dhe shfrytëzuesit buxhetor (leximi i parë);

4. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për tatimin e vlerës së shtuar (leximi i parë);

5. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për fondet investuese (leximi i parë);

6. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për rezervat e mallrave (leximi i parë);

7. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për inspektim devizor   (leximi i parë);

8. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për shitjen e banesave në pronësi shoqërore (leximi i parë);

9. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për punë devizore (leximi i parë);

10. Propozim-ligj për lojërat e fatit dhe lojërat zbavitëse (leximi i parë).

a

Na ndiqni në:

Click