KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUTE hënë, 4 prill 2011, ora 15:00, Salla 4

KOMISIONI PËR KULTURË

Propozimi i rendit të ditës:

1. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për kulturë – leximi II;  

2. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për muze– leximi II;

3. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për biblioteka– leximi II;

4. Propozim-ligj për plotësimin e Ligjit për të drejtat e autorit dhe të drejtat e përafërta – leximi II;

5.  Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për të mirat audiovizuele – leximi II; 

6. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për donacione dhe sponsorime në veprimtari publike – leximi II.

a

Na ndiqni në:

Click