KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUTE hënë, 17 janar 2011, ora 13:00, Salla e Qeverisë

KOMISIONI PËR MBIKËQYRJE TË ZBATIMIT TË MASAVE PËR PËRCJELLJEN E KOMUNIKIMEVE NGA ANA E MINISTRISË SË PUNËVE TË BRENDSHME DHE MINISTRISË SË MBROJTJES

Propozimi i rendit të ditës:

1. Propozim-raport për punën e Komisioni për mbikëqyrje ndaj zbatimit të masave për përcjelljen e komunikimeve nga ana e Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Ministrisë së Mbrojtjes në vitin 2010.

a

Na ndiqni në:

Click