KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUTE hënë, 4 prill 2011, ora 14:00, Salla 4

KOMISIONI PËR MBROJTJE DHE SIGURI

Propozimi i rendit të ditës:

1. Propozim-ligj për ndryshimin e Ligjit për veprimtari detektive- leximi II;

2. Propozim-ligj për plotësimin e Ligjit për siguri të komunikacionit rrugor-leximi II;

3. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për sigurimin e personave dhe pronës – leximi II;

4. Propozimi-ligj për plotësimin e Ligjit për paraqitjen e vendbanimit dhe vendqëndrimit të qytetarëve-leximi II. 

a

Na ndiqni në:

Click