KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUTE premte, 14 janar 2011, ora 11:00, Salla 3

KOMISIONI PËR POLITIKË TË JASHTME

Propozimi i rendit të ditës:

1. Propozim-ligj për ratifikimin e Marrëveshjes në lidhje me Komitetin koordinues në kuadër të Mbledhjes së ministrave të mbrojtjes së Evropës  Juglindore (SEDM KK);

2. Propozim-ligj për ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe Qeverisë së Republikës së Kroacisë për bashkëpunim në mbrojtjen nga katastrofat natyrore dhe teknike-teknologjike;

3. Propozim-ligj për ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe Qeverisë së Republikës së Sllovenisë për bashkëpunim në fushën e mbrojtjes nga fatkeqësitë natyrore dhe të tjera ;

4. Propozim-ligj për ratifikim e Marrëveshjes për RAKVIAK – Qendra për bashkëpunim të sigurisë ;

5. Propozim-ligj për ratifikimin e Marrëveshjes për bashkëpunim shkencor dhe teknologjik ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe Qeverisë së Malit të Zi.

a

Na ndiqni në:

Click