KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUTE hënë, 17 janar 2011, ora 13:00, Salla “Boris Trajkovski”

KOMISIONI PËR PUNË DHE POLITIKË SOCIALE

Propozimi i rendit të ditës:

1. Propozim-ligj për plotësimin e Ligjit për sigurim pensional dhe invalidor - leximi i parë; 

2. Propozim-ligj për ndryshimin e Ligjit për evidencat nga sfera e punës - leximi i dytë;

3. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për sigurim vullnetar pensional me financim kapital - leximi i dytë .


 

a

Na ndiqni në:

Click