KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUTE martë, 5 prill 2011, ora 12:00, Salla 4

KOMISIONI PËR SHËNDETËSI

Propozimi i rendit të ditës:

1. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për mbrojtjen e të drejtave të pacientëve – leximi II;  

2. Propozim-ligj për plotësimin e Ligjit për mbrojtje shëndetësore – leximi II;  

3. Propozim-ligj për plotësimin e Ligjit për prekurzorë – leximi II;

4. Propozim-ligj për plotësimin e Ligjit për inspeksion sanitar dhe shëndetësor-leximi II;

5. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për barna dhe vegla ndihmëse mjekësore-leximi II; 

6. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për mbrojtje nga rrezatimi jonizues dhe siguri nga rrezatimi -leximi II;

7. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për kimikale - leximi II;  

8. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për sigurim shëndetësor – leximi II; 

9. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për evidenca në sferën e shëndetësisë – leximi II.

a

Na ndiqni në:

Click