KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUTE enjte, 20 janar 2011, ora 12:00, Salla “Boris Trajkovski”

KOMISIONI PËR SISTEM POLITIK DHE MARRËDHËNIE NDËRMJET BASHKËSIVE

Propozimi i rendit të ditës:

1.   Propozim-ligj për ndërprerje e vlefshmërisë së Ligjit për kryerjen e autorizimit nga ana e organeve republikane të administratës në pikëpamje të futjes dhe shpërndarjes së mjeteve të huaja për komunikim masiv dhe për veprimtarinë e huaj informative në Jugosllavi - leximi i parë.

Propozimi i rendit të ditës plotësohet me:

1. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për caktimin e kushtit plotësues për ushtrimin e funksionit publik – leximi I, parashtruar nga deputetët Silvana Boneva, Ilija Dimovski, Rafis Aliti dhe Tahir Hani.

a

Na ndiqni në:

Click