KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUTE hënë, 4 prill 2011, ora 13:00, Salla “Boris Trajkovski”

KOMISIONI PËR SISTEM POLITIKË DHE MARRËDHËNIE NDËRMJET BASHKËSIVE

Propozimi i rendit të ditës:

1. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për institucione - leximi II;

2. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për emrin personal - leximi II;

3. Propozim-ligj për plotësimin e Ligjit për letërnjoftim – leximi II;

4. Propozim-ligj për plotësimin e Ligjit për peng kontraktues – leximi II;

5. Propozim-ligj për plotësimin e Ligjit për dokumente të udhëtimit të shtetasve të Republikës së Maqedonisë-leximi II;

6. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Kodit Penal – leximi II;

7. Propozim-ligj për themelimin e Komisionit Shtetëror për vendosje në procedurë administrative dhe procedurë të marrëdhënies së punës në shkallë të dytë – leximi II;

8. Propozim-ligj për ndryshimin e Ligjit për procedurë penale –leximi II;

9. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për inspeksion administrativ –leximi II;

10. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për procedurë të përgjithshme administrative – leximi II;

11. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për kadastër të patundshmërive - leximi II;

12. Raport vjetor i Avokatit të Popullit për vitin 2010.

a

Na ndiqni në:

Click