KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUTE hënë, 17 janar 2011, ora 11:00, Salla “Boris Trajkovski”

KOMISIONI PËR TRANSPORT, LIDHJE DHE EKOLOGJI

(i filluar më 12.1.2011)(vazhdimi i parë)

Rendi i ditës:

...

5. Propozim-ligj për tokë ndërtimore (leximi i dytë).

a

Na ndiqni në:

Click